Gå til indhold

Tagrendesystem

Valg af den rigtige tagrender til dit tag

Tagrender og afløb findes i forskellige størrelser. Den rigtige størrelse til dit tag afhænger af tagets overflade og antallet af afløb.

Eksempel på beregning af referenceværdierne

Et 15 m langt og 10 m bredt gavltag på et hus skal afvandes. Husets gulvareal er derfor 150 m². Hvis hver side af huset har et nedløbsrør, er det gulvareal, der skal afvandes, 75 m². Som det fremgår af tabellen, skal du bruge en Marley RG 125 tagrende og et Marley DN 105 nedløbsrør på hver side til dette hus. Hvis du tilslutter to dræn på hver side af huset, halveres det afvandede areal til 37,5 m². Som vist i tabellen kan du nu installere en Marley RG 100-renden og to Marley DN 75-nedløbsrør på hver side.