Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål om Marley

Ofte stillede spørgsmål om Marley

Ofte stillede spørgsmål

Velkommen til Marleys FAQ-sektion. Her finder du svar, forklaringer og information om ofte stillede spørgsmål.
Vælg først et emne, som du ønsker yderligere information om:

Tagrendesystemer

Der er brug for hjørner til en polygonal havepavillon.

Ud over 90°-hjørnerne har Marley også 135°-hjørner i RG 100/125 i sit sortiment. De kan bruges til en pavillon med 8 hjørner. Hvis der er brug for andre vinkler, kan de bestilles ved hjælp af bestillingssedlen til specialhjørner i det lokale byggemarked.

Tilbyder Marley udvendige eller indvendige hjørner med forskellige grader til f.eks. karnapper, kviste eller ottekantede haveskure?

Specialhjørner med forskellige grader (< 90°) fås til alle Marleys tagrender. Der kan også tages højde for taghældningens vinkel.

Kan jeg selv lave specialhjørner ved at skære i gering og lime tagrenden?

Det vil ikke holde, og efter kort tid vil limningen bryde sammen. Det er derfor, vi svejser specialhjørnerne.

Kan jeg aflime en kasse- eller duplexrende?

Nej, limningen er en "kold svejsning" og kan ikke længere fjernes. Den kan kun adskilles mekanisk ved at save den af.

Hvad bruges renseren til, når man limer duplex- og boksrenden?

Rengøringsmidlet bruges ikke til at fjerne snavs, men til at gøre de overflader, der skal limes, fri for fedt. Så kan tagrendeklæberen bedre trænge ind i plasten og opnå en optimal klæbning (koldsvejsning) af tagrenden og tilslutningsskallen.

Op til hvilken minimumstemperatur kan eller må PVC-specialklæberen anvendes?

Må ikke anvendes under +5°C.

Skal den halvcirkelformede tagrende limes?

Den halvcirkelformede tagrende er et rent plug-in-system og må ikke limes. Hvis den blev limet, ville der ikke være nogen kontrolleret lineær ekspansion og derfor ingen deformation eller lignende.

Er der en reduktion for nedløbsrør til tagrender?

Nej, størrelsen på nedløbsrørene afhænger, ligesom størrelsen på tagrenden, af tagarealet, så det er ikke nødvendigt at reducere eller forlænge et nedløbsrør.

Kan Marley-tagrender males?

Ja, tagrenderne kan males med fx Dulux Seidencolor eller Glanzcolor. Det er nødvendigt at grunde på forhånd. Malingsproducentens anbefalinger skal følges. Spar dig selv for dette tidskrævende arbejde, og køb Marley-tagrender i specialfarver.

Et stik til metalrenden har for meget slør eller kan ikke lukkes. Hvad kan man gøre?

Det z-formede beslag kan bøjes.

Smart & grøn vandingsteknologi

Hvis Hunter X-Core vandingscomputeren ikke fungerer, kan du finde mulige årsager og løsninger her.

Alle mulige funktionsfejl, årsager og løsninger kan findes her.

Geardrevne sprinklere og sprøjtesprinklere: Hvad betyder firkanten og trekanten, når de angiver nedbør?

Symbolerne kaldes firkant og trekant. De beskriver nedbørsmængden i mm/t, når sprinklerne er arrangeret som en firkant eller trekant, med en sprinkler placeret i hvert hjørne. Det klassiske firkantede mønster er relevant for private haver, mens det trekantede mønster hovedsageligt bruges i landbruget.

Hvordan ved jeg, hvilken af de to Marley-sprinklere jeg skal bruge?

Marley smart&green vandingsteknologi tilbyder dig Hunter® PGJ geared pop-up sprinkler og Hunter® spray sprinkler. Gearede sprinklere bruges i områder, hvor sprinklerafstand på 8 x 8 meter og større er mulig. Sprøjtesprinklere med en fast sektor bruges på tilsvarende mindre områder. Sprinklerafstanden mellem tandhjulssprinklere bør være mellem 8 og 12 meter. Sprinklerafstanden mellem sprøjtesprinklere bør være mellem 3 og 5 meter. Ved at opretholde disse afstande skabes den nødvendige overlapning af sprinklerkredsløbene for at sikre en jævn vandfordeling. Der bør ikke anvendes forskellige sprinklertyper inden for samme område.

Hvad er magnetventilens flowregulering til?

Flowreguleringen kan bruges til at udligne trykforskellen mellem vandets indløb og udløb. Det gør det muligt for membranen at lukke ordentligt, når ventilen slukkes, og forhindrer vandet i at løbe unødigt ind i det næste rør.

HC Water Computer: Hvad sker der, hvis der er en lækage i mit installerede rør, eller vandet ikke kan strømme ordentligt?

HC Water Computer 601i-E har en funktion, der genkender forkert vandgennemstrømning og informerer dig om denne fejl via appen.

HC Water Computer: Hvordan kan jeg se, om et lagt kabel er defekt?

HC Water Computer 601i-E har en detekteringsfunktion. Så snart strømmen afviger, informerer appen dig om denne fejl.

X-Core vandcomputer: Der nævnes tre programmer i betjeningsvejledningen. Hvordan fungerer de?

Med X-Core vandingscomputeren har du mulighed for at indstille dine egne tre programmer med hensyn til starttidspunkt, varighed og dage. Det giver mening at definere vandingszonerne i forhold til planternes behov. Derefter indstiller du de tre programmer, f.eks. A til græsplænen, B til plantebedet og C til dit grøntsags- og urtehjørne. På den måde vandes planterne efter deres behov. Det tilsvarende program tildeles derefter magnetventilen via computerprogrammeringen.

Hvordan kan jeg bestemme vandmængden i mit rør?

 1. Skru helt op for vandhanen eller pumpen på dit system.
 2. Mål tiden, indtil spanden er fyldt med 10 liter.
 3. Brug disse værdier til at bestemme dit systems output i liter/min.
 4. Tommelfingerregel: Jo hurtigere spanden fyldes, jo flere sprinklere kan betjenes samtidigt.
 5. Læg vandbehovet sammen for de planlagte sprinklere (se driftsdata for de respektive elementer). Hvis det ekstra vandbehov er lig med eller mindre end dit systems ydelse, kan du betjene alle sprinklerne samtidigt på en vandingskreds.
 6. Ellers er det tilrådeligt at oprette flere separate vandingskredsløb og åbne eller lukke dem individuelt efter behov ved hjælp af stophaner eller automatisk med magnetventiler.

Vandet løber ud ved forbindelserne mellem sprinklerens tilslutningsled og sprinkleren eller magnetventilen og tilslutningsfittingen. Hvad kan jeg gøre ved det?

Hvis du har viklet teflonbånd rundt om gevindet, skal du fjerne det og vikle nyt teflonbånd mellem 10 og 15 gange rundt om gevindet. Dette skulle forsegle forbindelsen.

Hvordan planlægger jeg bedst mit nye havevandingssystem?

Du kan downloade en planlægningshjælp fra vores hjemmeside.

Hvilke lovkrav skal jeg overholde?

Spørg dine lokale myndigheder, om der kræves en tilladelse til at installere et vandingssystem, og hvilken type tilbagestrømningssikring der kræves i dit område.

Hvad er tilbagestrømningssikring, og hvorfor er det så vigtigt?

Tilbagestrømningssikringen sikrer, at der ikke kan strømme spildevand tilbage i bygningen fra kloaksystemet i tilfælde af tilbagestrømning. Denne beskyttelse er påkrævet ved lov og skal også tages i betragtning, når man vander haven.

Hvorfor aktiveres mine vandingszoner ikke på samme tid, selvom det samme starttidspunkt er gemt alle steder?

Hvis alle zoner eller magnetventiler blev aktiveret på samme tid, ville vandtrykket falde betydeligt og kunne derfor føre til begrænset funktion af dit system. Af denne grund aktiveres alle segmenter efter hinanden. Tidsforskydningen afhænger af den respektive vandingsvarighed.

Dræning af huset

Et gulvafløb blev installeret for dybt under råhuskonstruktionsfasen. Højden på den fastgørelse, der hører til gulvafløbet, er ikke tilstrækkelig. Er det muligt at montere to forlængere oven på hinanden for at opnå den nødvendige højde?

Nej, du kan kun montere én forlængelse, det er ikke muligt at øge højden yderligere. Gulvafløbet skal placeres højere, der er ingen anden mulighed.

Vandet står på et afløb og løber meget langsomt. Hvis du fjerner indsatsen/låget, løber vandet væk med det samme. Hvad kan årsagen være?

Årsagen er manglende ventilation i den pågældende rørsektion. Luften kan kun vanskeligt eller slet ikke slippe ud. Hvis de lokale forhold tillader det, kan du skabe ekstra ventilation eller bore et 2-3 mm hul i midten af dækslet som en øjeblikkelig foranstaltning.

Skal en tilbageløbsventil vedligeholdes?

Ja, alle tilbageløbsventiler, uanset om de er enkle eller dobbelte, skal kontrolleres mindst en gang hvert halve år. I tilfælde af snavs og rester: Fjern dækslet, rengør delene, kontroller tætningerne, og udskift beskadigede dele. Vi anbefaler en komplet inspektion mindst hver 12. måned.

Kan HT-røret/ HT-bøjningen bruges til et centralt støvsugersystem?

Ja, men tætningerne skal udskiftes. Tætninger til undertryk kan fås hos de respektive leverandører af centralstøvsugersystemer.

Op til hvilken temperatur kan spildevandsrør belastes?

HT-rør er lavet af PP (polypropylen), denne plast er modstandsdygtig over for varmt vand op til 90°C. KG-rør er lavet af PVC (polyvinylchlorid) og er temperaturbestandige op til 60°C.

Kan HT-rør limes?

HT-rør er lavet af PP (polypropylen), og denne plast kan ikke limes permanent.

Til hvilket spildevand er tilbageløbsventilerne egnede?

De enkelte og dobbelte tilbageløbsventiler må kun installeres i rør med fækaliefrit spildevand.

Hvilke fordele giver Marleys rørbeluftere?

Marley rørbeluftere sikrer trykudligning i tilfælde af undertryk i spildevandsrørsystemet og forhindrer dermed, at vandlåse/lugtudskillere suges tomme. Når trykket er aftaget, er rørbelufteren lukket og forseglet. Ingen lugtgener! I et parcelhus skal der installeres mindst ét ventilationsrør over taget! Rørbelufteren erstatter ikke hovedventilationen over taget!

Hvilke spildevandsrør kan jeg lægge hvor?

KG-rør (basiskloakrør, farve orange) er kun godkendt til at blive lagt i jorden, den mindste diameter er DN 110. HT-rør (højtemperaturrør, farve grå) er kun godkendt til spildevandsrør i huset.

Ventilatorer (Premium)

Hvad skal man overveje, når man installerer ventilatorer med efterløb?

Det er ikke tilstrækkeligt kun at bruge et to-leder kabel, dvs. gennemgående strøm (L) og nulleder (N), for at udnytte efterløbsfunktionen. Der skal være mindst én koblingsstrøm (L1), én kontinuerlig strøm (L) til efterløb og en nulleder (N). Jordforbindelse (jord) er ikke påkrævet for ventilatorerne. Se altid ledningsdiagrammet i installationsvejledningen, der følger med hver ventilator.

Hvad betyder transport- eller køreafstand for ventilatorerne?

Afstanden fra det punkt, hvor luften suges ud, til det punkt, hvor luften kommer ud i det fri, kaldes transport- eller køreafstanden. Alle ventilatorer har en angivelse af transport- eller køreafstanden. Den må under ingen omstændigheder overskrides, da ventilatorernes ydeevne ellers vil blive kraftigt reduceret.

Kan P10 (MP 100 E) udstyres med et efterløb?

Ja, Marleys efterløbsrelæ CS3-1B skal installeres i strømforsyningen.

Kan premium-ventilatorerne (P10, P11 og P14) tilsluttes en timer?

Ja, timeren erstatter kontakten i dette tilfælde. P11- og P14-ventilatorerne skal tilsluttes med koblingsstrøm, kontinuerlig strøm og neutral leder.

Kan Marley-ventilatorerne betjenes med en lysdæmper for at reducere hastigheden?

Nej, der er ikke hastighedsstyring til ventilatorerne.

Kan premium-ventilatorerne (P10, P11 og P14) også skiftes med en trykknap?

Nej, der er ikke hastighedsstyring til ventilatorerne; der skal monteres en kontakt, ellers fungerer elektronikken ikke korrekt.

Hvordan kan jeg ændre effektniveauerne på P12 (MP 100 VFN)?

Knapperne "+" og "-" skal trykkes ned samtidigt i mindst 3 sekunder. Effektniveauet kan derefter ændres ved at trykke på knappen "+" eller "-".

Finder P12 en referenceværdi for rumfugtigheden, når den er tændt første gang?

Så snart du tænder for P12, kan den køre i op til en halv time, hvor referenceværdien for luftfugtigheden bestemmes. Derfor er det også vigtigt, at du venter, til ventilatoren slukker, og først derefter indstiller hastigheden!

Hvordan kan man nulstille referenceværdien for rumfugtighed på P12?

For at nulstille P12 skal du slukke for den i ca. 45 minutter.

P11-ventilatoren (MP 100 S) kører hele tiden og kan ikke slukkes. Er det normalt?

Ja, P11-ventilatoren er en kontinuerlig løber, der kører 24 timer i døgnet uden afbrydelse. Dermed sørger den for grundventilation i henhold til DIN uanset bruger og transporterer på laveste niveau 10 m³/t luft med et strømforbrug på kun ca. 1,1 watt.

Selvom jeg har tilsluttet alle tre kabler (blå, sort og grøn/gul), kører efterløbet ikke. Er apparatet defekt?

Nej, apparatet er ikke defekt, bortset fra farverne på kablerne, du skal bruge mindst et 4-ledet kabel. Den kontinuerlige strøm er forbundet til klemme L, koblingsstrømmen til klemme L1 (eller SWL/TS/T) og nullederen til klemme N. Jord er ikke påkrævet. Jordforbindelse er ikke påkrævet.

Kan ventilatorernes hastighed reduceres?

Vi anbefaler ikke hastighedsregulering, da ventilatorernes ydeevne vil blive kraftigt reduceret.

Kan diameteren på ventilatorens udstødningskanal reduceres, f.eks. fra DN 100 til DN 75?

Det anbefales ikke, da rørmodstanden øges betydeligt. Udsugningskanalen skal altid have samme diameter som ventilatoren.

Kan jeg også installere enheden udendørs?

Nej. Marley-ventilatorer er kun designet til indendørs brug.

Hvad er den maksimale temperatur på udblæsningsluften?

Den maksimale temperatur for ventilatorerne er 40°C. Ventilatorerne er designet til opholdsrum og må ikke installeres i ovne eller saunakabiner.

Hvad er det mindste antal kerner, kablerne skal have? Hvordan tilsluttes ventilatorerne?

Hver ventilator leveres med et tilslutningsdiagram, som også specificerer kabeltværsnittet og antallet af kabler. Til en simpel ventilator med afbryder og uden efterløb skal der bruges mindst to tilslutningskabler (jævnstrøm L og nulleder N). Til en ventilator med afbryder og efterløb skal der bruges mindst tre tilslutningskabler (koblingsstrøm L1, kontinuerlig strøm L og nulleder N). Jordforbindelse er ikke påkrævet for ventilatorerne. Bemærk venligst: Tilslutningen skal udføres af en specialist.

Hvilken luftfugtighed skal P14 indstilles til?

Brug denne tabel som vejledning, eller indstil P14's luftfugtighedstærskelværdi til det niveau, der passer bedst til dig og din boligsituation.

Rum
Optimal
temperatur
Optimal
luftfugtighed
Badeværelse 20 - 23 °C 50 - 70 %
Børneværelse 20 - 23 °C 40 - 60 %
Opholdsstuer og
arbejdsrum
20 - 23 °C 40 - 60 %
Køkken 18 - 20 °C 50 - 60 %
Soveværelse 17 - 20 °C 40 - 60 %
Gang 15 - 18 °C 40 - 60 %
Kælder 10 - 15 °C 50 - 65 %

Hvilke indstillingsmuligheder har P14?

Du kan vælge mellem følgende indstillinger under installation og drift:
 1. Efterløb fra 0-20 minutter
 2. Stop efter ventilationsbrud
 3. Stop efter stødventilation og efterløb
 4. Skift til basisventilation efter stødventilation
 5. Efter chokventilation og efterløb og derefter skift til basisventilation
 6. Udløs automatisk chokventilation mellem 40-95% justerbar fugtighedstærskel.
 7. Automatisk drift med automatisk fugtighedsstyring eller manuel drift med kontakt

Klassiske ventilatorer

Hvad skal man overveje, når man installerer ventilatorer med overløb?

Det er ikke tilstrækkeligt kun at bruge et to-leder kabel, dvs. konstant strøm (L) og nulleder (N), for at udnytte efterløbsfunktionen. Der skal være mindst én koblingsstrøm (L1), én kontinuerlig strøm (L) til efterløb og en nulleder (N). Jordforbindelse (jord) er ikke påkrævet for ventilatorerne. Se altid ledningsdiagrammet i installationsvejledningen, der følger med hver ventilator.

Hvad betyder transport- eller køreafstand for ventilatorerne?

Afstanden fra det punkt, hvor luften suges ud, til det punkt, hvor luften blæses ud i det fri, kaldes transport- eller køreafstanden. Alle ventilatorer har en angivelse af transport- eller køreafstanden. Den må under ingen omstændigheder overskrides, da ventilatorernes ydeevne ellers vil blive kraftigt reduceret.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31) tilsluttes en timer?

Ja, timeren erstatter kontakten i dette tilfælde.

Kan Marley-ventilatorerne betjenes med en lysdæmper for at reducere hastigheden?

Nej, der er ikke hastighedsstyring til ventilatorerne. Kun med P11 og P14 kan hastigheden indstilles på ventilatoren. Designet af en lysdæmper er ikke egnet til hastighedsregulering.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31) også tændes og slukkes med en trykknap?

Nej, der skal monteres en kontakt, ellers fungerer elektronikken ikke korrekt.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C21 og C31) også drives uden efterløb?

Ja, det eneste, du skal bruge, er en koblingsstrøm og en nulleder, og den lille røde kontakt på printkortet skal stå på "off".

Hvor er kontraklappen på Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31)?

Ventilatorerne har en gennemsigtig tætningsfilm på bagsiden, som kan sammenlignes med funktionen af en kontraklap.

Hvad betyder terminalbetegnelserne ACL, T og ACN for Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31)?

ACL = kontinuerlig strøm, T = koblingsstrøm og ACN = neutral leder. Den tilsvarende strøm skal være til stede på alle klemmer, hvis ventilatoren betjenes med kontakt og efterløb.

Hvordan skifter C11 (MC 100 VN) over til efterløb?

Den lille røde kontakt på printkortet skal stå på "on". Desuden skal ventilatoren forsynes med kontinuerlig strøm, koblingsstrøm og neutral leder.

Selvom jeg har tilsluttet alle tre kabler (blå, sort og grøn/gul), kører efterløbet ikke. Er enheden defekt?

Nej, apparatet er ikke defekt, bortset fra farverne på kablerne skal du bruge mindst et 4-ledet kabel. Den kontinuerlige strøm er forbundet til klemme L, koblingsstrømmen til klemme L1 (eller SWL/TS/T) og nullederen til klemme N. Jord er ikke påkrævet. Jordforbindelse er ikke påkrævet.

Kan ventilatorernes hastighed reduceres?

Vi anbefaler ikke hastighedsregulering, da ventilatorernes ydeevne reduceres kraftigt.

Kan diameteren på ventilatorens udstødningskanal reduceres, f.eks. fra DN 100 til DN 75?

Det anbefales ikke, da rørmodstanden øges betydeligt. Udsugningskanalen skal altid have samme diameter som ventilatoren.

Kan jeg også installere enheden udendørs?

Nej. Marley-ventilatorer er kun designet til indendørs brug.

Hvad er den maksimale temperatur på udblæsningsluften?

Den maksimale temperatur for ventilatorerne er 40°C. Ventilatorerne er designet til opholdsrum og må ikke installeres i ovne eller saunakabiner.

Hvad er det mindste antal kerner, kablerne skal have? Hvordan tilsluttes ventilatorerne?

Hver ventilator leveres med et tilslutningsdiagram, som også specificerer kabeltværsnittet og antallet af kabler. Til en simpel ventilator med afbryder og uden efterløb skal der bruges mindst to tilslutningskabler (jævnstrøm L og nulleder N). Til en ventilator med afbryder og efterløb skal der bruges mindst tre tilslutningskabler (koblingsstrøm L1, kontinuerlig strøm L og nulleder N). Jordforbindelse er ikke påkrævet for ventilatorerne. Bemærk venligst: Tilslutningen skal udføres af en specialist.

Varmeveksler til frisk luft

Særlige funktioner i kombination med en skorstensafhængig pejs/installation af en trykafbryder

Friskluftvarmevekslerne, som drives parvis, fungerer balanceret, dvs. at der føres lige så meget frisk luft ind i boligen, som der føres forældet luft ud. For rumluftuafhængige pejse svarer det tilladte undertryk til 8 Pa (i henhold til DIN 1946-T6). Den skorstensfejer, der er ansvarlig for ildstedet, er ansvarlig for at vurdere, om der skal installeres en ekstra trykafbryder. For rumluftafhængige pejse er det tilladte undertryk 4 Pa. I dette tilfælde skal du installere en trykovervågning, der slukker for ventilationsanlægget, hvis trykket overstiger 4 Pa. Også her er det skorstensfejeren, der har det sidste ord. Men hændelsen spiller også en stor rolle i vurderingen. Bygningens størrelse, bygningens tæthed og mængden af luft, der strømmer ind gennem den defekte varmeveksler, skal tages i betragtning. For yderligere information, kontakt os venligst via vores kontaktformular.

Kan den keramiske krop/varmevekslerindsats rengøres i opvaskemaskinen?

Nej, under ingen omstændigheder! Gummibelægningen på den keramiske krop ville skalle af. Hvordan man rengør den keramiske krop/varmevekslerindsatsen, er beskrevet i betjenings-/monteringsvejledningen i fig. 53.

Hvor kan jeg få en ny filtermåtte til friskluftvarmeveksleren?

I Marleys onlineshop i afsnittet "Reservedele", hvor du også kan finde f.eks. udvendig rist, keramisk blok, filterpatron, fjernbetjening osv.

Hver gang friskluftsvarmeveksleren slukkes, skal apparatet genstartes for at kunne køre. Hvad er årsagen til dette?

"Fejlen" opstår kun ved individuel drift, nemlig når den lille røde kontakt på printpladen er sat på "on". Den lille røde kontakt er placeret under dækslet nederst til venstre. Kontakten skal altid stå på "off" ved individuel drift.

Kan friskluftvarmeveksleren også installeres lodret?

Nej, friskluftvarmeveksleren er kun egnet til vandret installation. Sørg for en hældning på 2% udadtil under installationen.

Friskluftsvarmeveksleren holder pludselig op med at reagere på fjernbetjeningen, hvad skal jeg gøre?

Sluk for friskluftsvarmeveksleren én gang, og tilslut den derefter til fjernbetjeningen igen. Se betjenings-/installationsvejledningen fig. 31.

Fjernbetjeningen fungerer ikke længere korrekt, hvad kan årsagen være?

Batteriet (CR2016 knapcelle) i fjernbetjeningen er fladt og bør udskiftes.

Kan friskluftvarmeveksleren installeres i kælderen?

Ja, hvis der er mindst 30-40 cm frihøjde til jorden/udgravningsgulvet på ydersiden. Kontrollér fleece i det udvendige gitter regelmæssigt.

Har friskluftvarmeveksleren en indbygget fugtigheds- og/eller temperatursensor, eller kan den udstyres med en?

Nej, der er ingen fugt- eller temperatursensor indbygget i friskluftvarmeveksleren, og selve varmeveksleren kan ikke eftermonteres med en sådan.

Hvilket batteri er der i fjernbetjeningen til friskluftsvarmeveksleren?

Et 3V CR2016 litiumbatteri.

Kan friskluftsvarmeveksleren også styres uden en fjernbetjening?

Nej, fjernbetjeningen er nødvendig for at skifte fra et effektniveau til det næste eller for at tænde for apparatet.

Kan friskluftsvarmeveksleren styres med en timer?

Ja, alle friskluftsvarmevekslere, der er fremstillet efter august 2016 (se datomærkat på printpladen), kan styres med en timer. Det er ikke muligt med ældre friskluftsvarmevekslere.

Hvad betyder "sommertilstand" for friskluftsvarmeveksleren?

Ved at trykke på knappen "Sommertilstand" skifter varmeveksleren ned til niveau I. I individuel drift transporterer varmeveksleren så kun uaktuel luft ud af bygningen/rummet; motoren skifter ikke længere. I dialogtilstand skifter begge enheder ned til trin I, den ene varmeveksler transporterer uaktuel luft ud af bygningen/rummet, den anden enhed transporterer frisk luft ind i bygningen/rummet. Der skiftes heller ikke driftsretning i dialogtilstand. Hvis der trykkes på knappen "Summer mode" igen, eller der trykkes på +/- knapperne, annulleres funktionen. Det ønskede udgangsniveau kan indstilles ved efterfølgende at trykke på +/- knapperne.

Er friskluftvarmeveksleren MEnV 180 egnet til brug i fugtige rum (f.eks. badeværelser)?

I princippet kan den bruges i fugtige rum uden problemer. Hvis fokus er på varmegenvinding, skal friskluftvarmeveksleren indstilles til niveau 3 under og efter brusebad. Hvis ønsket om den hurtigst mulige affugtning er fremherskende, er en konventionel udsugningsventilator mere egnet.

Hvad skal man være opmærksom på med hensyn til "blower door-test" eller lufttæthed?

Med sin DIBt-godkendelse opfylder MEnV 180-enheden også kravene i EnEV, som foreskriver en maksimal tilladt lækage på 5 m³/h med en trykforskel på +/- 10 Pa. Friskluftvarmeveksleren betragtes som et "hul" i klimaskærmen og skal forsegles lufttæt på stedet, f.eks. med folie, før "blower door-testen" udføres - fjern det indvendige dæksel, og forsegl lukningen.

Kommer der kold luft med temperaturer under frysepunktet ind i boligen om vinteren?

Nej, det forvarmede keramiske element opvarmer den friske luft tilstrækkeligt til, at der ikke kommer frisk luft med temperaturer under frysepunktet ind i opholdsrummet.

Skal apparatet være slukket om vinteren?

Nej, apparatet kan sagtens bruges om vinteren.

Kan apparatet også installeres med en vægtykkelse på mindre end 280 mm?

Som udgangspunkt ikke, men apparatet kan geninstalleres med en passende fastgørelse, som kunden skal levere.

Kan apparatet også installeres med en tykkere vægtykkelse på over 500 mm?

Ja, der findes et forlængersæt (maks. 66 cm) til disse anvendelser, og det kan bestilles som tilbehør i Marleys onlinebutik.

Kan den udvendige motorhjelm males?

Ja, efter grundig rengøring af overfladen påføres plastgrunder, hovedlag og derefter klarlak.

Hvor ofte er vedligeholdelse nødvendig?

Filteret skal rengøres eller udskiftes hver 6. måned i overensstemmelse med installationsvejledningen. Hovedrøret og den keramiske krop skal også rengøres. Alle dele, der skal rengøres, kan nemt nås indefra.

Kan man styre flere par enheder med kun én fjernbetjening?

Nej, én fjernbetjening er beregnet til maksimalt ét par apparater.

Hvor mange apparater er der brug for til en lejlighed?

En MEnV180 er tilstrækkelig til ca. 20 m² - ideelt set bør 2 enheder altid være forbundet med hinanden (parvis drift). Hvis friskluftvarmevekslerne ikke kan placeres i samme rum, skal der sørges for luftkobling på tværs af 2 rum.

Varmeøkonomisæt

Mit varmeøkonomisæt kan ikke tændes, hvad kan jeg gøre?

For det første skal indgangsspændingen på 230 VAC kontrolleres med et multimeter (voltmeter) eller lignende. Hvis den er til stede, skal du slukke for strømforsyningen til apparatet i ca. 1 minut. Par derefter fjernbetjeningen med apparatet igen: Tryk blot på knapperne "+" og "-" samtidigt i ca. 10 sekunder. Ventilatoren bør nu starte automatisk, og parringen er fuldført. Hvis den grønne LED på din fjernbetjening ikke lyser, skal batteriet udskiftes før parringen.

Drikkevandsrør

Kan man bruge det samme rør til AquaStec og DreMa?

Ja, kompositrøret i aluminium fås til begge systemer i diametrene 16, 20 og 26 mm. Rørene er testet og godkendt til begge systemer og overholder DVGW-reglerne.

Hvorfor er det vigtigt, at rørene rekalibreres efter skæring?

Hver rørende, der installeres, skal kalibreres. Det indebærer ikke kun at "runde" røret igen, men også at affase det på indersiden og ydersiden. Denne affasning af rørenden er nødvendig, så tætningerne i fittingen ikke skubbes ud af deres sæde og beskadiges under isætningsprocessen (se AquaStecs installationsvejledning). Dette ville ellers resultere i vandskader. Tip: Brug kalibreringsværktøjet fra Marley AquaStec-serien!

Kan Marleys drikkevandsrør tilsluttes direkte til en gennemstrømningsvandvarmer?

Ja, drikkevandsrøret kan tilsluttes direkte til elektroniske gennemstrømningsvandvarmere. Ved tilslutning til en hydraulisk gennemstrømningsvandvarmer skal der placeres et metalrør med en længde på mindst 1 meter imellem.

Skal der udføres en tryktest?

Ja, en tryktest skal som regel udføres af et specialfirma efter installationen! Hvis der opstår vandskader, er det ikke sikkert, at du er dækket af din indboforsikring.

Aquatec drikkevandsrør

Kan jeg bruge AquaStec til varmesystemet?

AquaStec kan generelt bruges til varmesystemet, men vær opmærksom på den maksimale gennemstrømningshastighed for de forskellige rørtværsnit.

Koldtvandssystem

Hvilket tryk er Marleys koldtvandsanlæg egnet til?

Rørene i koldtvandsanlægget er designet til et driftstryk på op til 12,5 bar ved 20° C.

Kan koldtvandsanlægget bruges til trykluftrør?

Nej, systemet og tætningerne er ikke egnet til trykluft.

Hvorfor er mit koldtvandsrør ikke tæt?

Din tætningsring (O-ring) er sandsynligvis ikke i den rigtige position. Det sker desværre ofte, når omløbermøtrikken på fittingen løsnes en smule, og man derefter forsøger at sætte røret ind i fittingen.

Hvordan forbindes rør og fittings?

1. Klip røret over med en saks til plastrør.
2. Skru fittingen på - skub omløbermøtrikken, klemringen og tætningen på enden af røret.
3. Skub rørenden så langt ind i fittingen, som den kan komme.
4. Spænd omløbermøtrikken med hånden - klar og tæt!

Foldedøre

Døren har altid et savtakket mønster, når den er lukket, kan jeg trække døren glat?

Alle foldedøre har altid et savtakket mønster, når de er lukkede. Hvis døren trækkes glat, ødelægges de bløde PVC-samlinger.

Hvor ofte skal jeg smøre gliderne?

Helst en gang om året, eller når døren ikke længere glider så godt, som den gjorde i begyndelsen.

Hvordan plejer jeg min foldedør?

Med en blød klud og milde rengøringsmidler. Brug ikke skurecreme!

Hvordan afkorter jeg en foldedør?

Med en fintandet sav og i hånden, ikke med en rundsav!

Kan New Generation-foldedøren afkortes uden at skære i bundpanelet (kassetten)?

Ja, savningen sker, før stykkerne limes på.

Hvordan afmonterer jeg en foldedør?

Tag en bred træ- eller plastkile og pres den ind mellem skinnen og væggen eller dørbeklædningen, så skinnen let kan løftes af. Start forneden med den skinne, som låseprofilen går ind i, derefter på den modsatte side og til sidst den øverste glideskinne.

Ingen forhandlere har dobbeltfløjede Marley-foldedøre på lager. Kan de kun bestilles?

Nej, du skal blot bruge to enkeltdøre og montere dem overfor hinanden på siderne af rammen. Det er dog kun President og NewGeneration, der egner sig til dette på grund af lukkemekanismens design.

Hvorfor har Marleys foldedøre ikke en gulvføring?

Fordi Marley bevidst undgår en sådan "snublefare". Desuden er Marleys døre så teknisk sofistikerede, at en gulvføring ikke ville forbedre deres funktionalitet.

Ventilationsteknologi

I DUO's udsugnings- og indblæsningssystem er indblæsningskanalen øverst. Kan jeg vende DUO, så indblæsningskanalen er i bunden?

Nej, så vil klapperne inde i DUO ikke længere åbne og lukke.

Kan DUO's udsugnings- og indblæsningssystem forlænges?

Ja, med 150 x 80 mm fladkanal, med maksimalt 1 m fladkanal til både indblæsning og udsugning.

Hvilke kanaler egner sig bedst til aftræk fra tørretumblere over længere afstande?

HT-rør er bedst egnet, da de er temperaturbestandige op til 90°C og har glatte vægge på indersiden. Det reducerer rørets modstand betydeligt. Derefter følger flexslangen af aluminium.

Kan jeg installere en ventilator i et Cologne-ventilationssystem i stedet for en rist?

Nej, det ville ødelægge hele balancen i ventilationen. Man kan kun installere en normal rist eller en rist med snoretræk.

Hvorfor er DUO udsugnings- og indblæsningssystemet ikke egnet til åbne pejse?

Ved åbne ildsteder i kombination med emhætter kan der suges kuldioxid og monoxid ind. For at forhindre dette skal den ansvarlige distriktsskorstensfejer angive, hvilke sikkerhedsanordninger der skal installeres. Med DUO udsugnings- og indblæsningssystem skabes der et lille undertryk i rummet, da indblæsningsspjældet åbnes først. Da meget afhænger af de lokale forhold, som vi ikke kender, er det kun den ansvarlige distriktsskorstensfejer, der kan give dig oplysninger om, hvad der skal installeres.

Hvordan forlænger man bedst aftræksrøret fra en tørretumbler?

Den fleksible slange med fjedertrådsspiral er den billigste løsning, men den har den højeste modstand. En forlængelse med HT-rør er ideel, da HT-rørene er egnede til tørretumblerens høje temperaturer (ca. 90 °C).

Hvis aftræksrøret fra en emhætte føres gennem det kolde loft, vil der dannes kondens. Hvordan kan man minimere en stor mængde kondens?

Varm luft kan absorbere og fjerne en stor mængde vand, så den varme luft skal køles ned så sent som muligt. Det kan man opnå med god isolering. Udsugningskanalen, der går gennem det kolde loft, bør isoleres med mindst 10 cm mineraluld.

Kan diameteren på udsugningskanalen i udsugningshætten reduceres?

Fra et aerodynamisk synspunkt anbefales en reduktion ikke. Ideelt set bør udblæsningskanalen altid have den samme diameter.

Hvor stor skal diameteren på udblæsningskanalen være?

Diameteren afhænger af udblæsningsluftmængden fra udblæsningshætten. Op til 250 m³/h er det flade kanalsystem 100 eller det runde kanalsystem Ø 100 tilstrækkeligt. Ved udsugningskapaciteter op til ca. 600 m³/h kan kunden vælge mellem det flade kanalsystem 125 eller det runde kanalsystem Ø 125. Ved en udsugningsluftmængde på op til 1000 m³/h skal man vælge det flade kanalsystem 150 eller det runde kanalsystem Ø 150.

Kan eller må de flade kanaler limes?

De flade kanaler kan limes med PVC-klæbemiddel, men det er ikke nødvendigt. Vi anbefaler at tape samlingerne med den 50 mm brede tape, da kanalsystemet derefter kan afmonteres til rengøringsformål.

Kan jeg sætte de flade kanaler i beton i loftet?

Vi anbefaler ikke at lægge fladkanalen i beton. Den flade kanal er beregnet til installation på væggen. Du kan installere vores Ø 100, 125 og 150 runde kanalsystemer i beton. For at forhindre overførsel af strukturbåren støj bør du dække rørene med en isoleringsslange.

Op til hvilken temperatur kan Marley-ventilatorer, flade kanaler og ventilationsriste bruges?

Den maksimale transporttemperatur for ventilatorer er 40-45 °C afhængigt af modellen, flade kanaler og ventilationsriste af PVC-plast er formstabile op til 60 °C.

Drypvanding

Hvad er drypvanding?

Med drypvanding transporteres vand og næringsstoffer dråbe for dråbe direkte til plantens rødder. Det gør det nemt at kontrollere vandtilførslen og udnytte vandet meget effektivt. SMART & GREEN drypvanding er den hurtigste og nemmeste måde at vande buskbede, smalle striber eller områder, der støder op til bygninger, mure, fortove og veje. Slangen lægges på jorden, fastgøres med jævne mellemrum med jordspyd og dækkes eventuelt med jord eller barkflis.

Hvorfor skal jeg bruge drypvanding?

Drypvanding bruger mellem 30% og 70% mindre vand end en overjordisk vandingsløsning, og planterne vokser op til 50% hurtigere. Vandtab gennem fordampning og vind forhindres effektivt. Den langsomme og regelmæssige tilførsel af vand direkte til rødderne betyder, at planten vokser hurtigere, sundere og mindre stresset. Derudover forbliver jorden løsere og er bedre luftet, hvilket også fremmer plantevæksten. SMART & GREEN drypvandingsprodukter er nemme at installere. De er også meget velegnede til områder, hvor vandsprinklere ikke kan bruges, f.eks. på husmure. Med drypvanding kan du tilpasse vandingen til enhver form for bed. Ved at vande direkte ved roden kan man undgå grimme hvide, brune og brændte pletter på blomster og blade. Det kan også forhindre spredning af svampe.

Hvor skal jeg bruge drypvanding?

Drypvanding er velegnet til alle busk-, blomster- og grøntsagsbede samt hække. Du vil blive overrasket over en fyldigere blomstring og større skønhed, hvis du vander dine planter og frugt- og grøntsagsbede med drypvanding.

Hvad sker der, hvis en slange bliver beskadiget?

En utilsigtet skade er let at genkende, da der dannes en vandpyt over jorden. For at reparere slangen skal du blot klippe det beskadigede område af og sætte et nyt stykke slange på med matchende komponenter. Fås hos producenten Netafim. Det eneste værktøj, der kræves, er en kniv. Marley SMART & GREEN Hunter® Water Computer HC genkender uregelmæssigheder i vandforbruget og rapporterer dem til dig. Det giver dig dobbelt sikkerhed for, at der ikke bruges unødigt vand på grund af en lækage.

Kan der vokse rødder ind i rørets dryppere?

Netafim UniTechline-røret bruges i det 50 m lange hæk- og bed-sæt. Der er en fysisk rodbarriere i hvert dryprør. Det forhindrer rødderne i at trænge ind i røret.

Hvilke forholdsregler skal man tage med drypslangerne i tilfælde af frost?

Du bør tage forholdsregler for at sikre, at dit vandingssystem ikke bliver beskadiget af frost. Afmontér trykreduktionsenheden før den første frost, og opbevar den et tørt sted vinteren over. Åbn alle slangeender, og lad det resterende vand løbe ud af slangerne. Alternativt kan du bruge en kompressor til at blæse vandingssystemet tørt, så der ikke er vand tilbage i slangen, som kan fryse. Sørg for, at trykket ikke overstiger 4 bar, så komponenterne ikke beskadiges.

Hvordan kan jeg bruge drypvanding, hvis jeg ikke har en udendørs vandhane?

SMART & GREEN kolonihavekit kan også vandes med f.eks. en regntønde. Tønden skal være i 1,5 meters højde for at sikre tilstrækkeligt tryk. Husk, at i varme somre er vandet fra tønden måske ikke tilstrækkeligt, og der er brug for ekstra vand. SMART & GREEN drypvandingssæt kan også tilsluttes regnvandstanke med et havevandingssystem eller brøndpumper.

Hvordan kan dryprørene integreres i et vandingssystem?

Har du allerede et vandingssystem i din have, og vil du gerne integrere drypvanding? Så har du brug for en ekstra vandingsledning til drypvanding. Den kan nemt forbindes til en koldtvandsledning ved hjælp af koblinger. Til automatisk vanding skal du bruge en ekstra magnetventil, som du forbinder drypvandingsledningen med. Det betyder, at det også kan styres automatisk via computeren.

Jeg vil gerne installere et vandingssystem i min have. Hvad er den bedste nominelle diameter for koldtvandsrøret, hvis jeg vil tilslutte et drypvandingssystem?

Vi anbefaler en rørdiameter på 32 mm til installation af et vandingssystem med sprinklere. En diameter på 25 mm er tilstrækkelig til drypvandingsrøret. Drypvandingsrøret med trykreduktionsenheden forbindes til koldtvandsrøret via en fitting.

Hvordan fungerer drypvanding?

Selv om det kan se sådan ud ved første øjekast: SMART & GREEN drypvanding er ikke bare en haveslange med huller. Drypperne er trykkompenserede og sikrer en jævn vandtilførsel ved hver drypper over hele rørets længde. Det betyder, at den sidste plante får lige så meget vand som den første. Drypperne i hæk- og bed-sættet har også en vakuumbeskyttelsesmekanisme, der forhindrer, at smudspartikler suges ind. Rørene er permanent selvrensende og modstandsdygtige over for blokeringer. De kan derfor også lægges under jorden.

Kan jeg lægge alle Marley SMART & GREEN dryprør under jorden?

Nej, det er desværre ikke muligt. Røret fra hæk- og bedkittet kan lægges under jorden. De andre rør skal lægges over jorden, men kan skjules meget godt under barkflis eller lignende.

Skal jeg installere en vandingscomputer og et koldtvandssystem, hvis jeg vil bruge Marley SMART & GREEN drypvanding?

Nej, et komplet vandingssystem med computer og koldtvandsrør er ikke nødvendigt. Drypvandingsrørene kan også tilsluttes en haveslange, hvis det er nødvendigt. Denne løsning har også fordelene ved lavt vandforbrug og skånsom vanding af dine planter.

Skal jeg bruge ekstra beslag til at lægge drypvandingsrørene?

Nej, dryprøret er så fleksibelt, at det kan lægges i større bøjninger rundt om planterne. Alle de komponenter, der er nødvendige for at lægge dryprøret, er inkluderet i sættene. Du skal kun bruge de ekstra ting, der er nødvendige for tilslutningen til din vandkilde.

Hvor længe skal du vande dit bed?

Varigheden af vandingen afhænger af planterne og temperaturerne. Det er derfor ikke muligt at give et generelt svar. Oversigt over vandtilførsel i liter/time: Altan- og potteplantesæt: 2 l/t (trykudlignet) Grøntsags- og blomsterbedssæt: 2 liter/time ved 1 bar Hæk- og bedkit: 1,6 l/t (trykkompenseret) Vandingssæt til små haver: 2 l/t ved 1 bar Med disse oplysninger kan du groft beregne, hvor længe vandingen skal vare. Hold øje med planterne, mens de udvikler sig, og juster vandingsvarigheden derefter. Varigheden bør også afhænge af de aktuelle vejrforhold.

Hvordan installerer jeg drypvandingen omkring mine planter?

Installationen afhænger af forholdene i din have. Som regel lægges dryprøret i lige rækker direkte ved siden af planterne. Ved større planter kan man også lægge to rør parallelt, så hver plante får vand fra to sider. Rørene kan også bøjes og lægges i en U-form rundt om planterne. Sørg for, at små planter har færre dryppere i nærheden end større planter, så de får mere vand. I vores Marley-have har vi lagt dryprørene i sløjfer rundt om planterne, da de ikke står på række.