Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål om Marley

Ofte stillede spørgsmål om Marley

Ofte stillede spørgsmål

Velkommen til Marleys FAQ-sektion. Her finder du svar, forklaringer og information om ofte stillede spørgsmål.
Vælg først et emne, som du ønsker yderligere information om:

Tagrendesystemer

Der er brug for hjørner til en polygonal havepavillon.

Ud over 90°-hjørnerne har Marley også 135°-hjørner i RG 100/125 i sit sortiment. De kan bruges til en pavillon med 8 hjørner. Hvis der er brug for andre vinkler, kan de bestilles ved hjælp af bestillingssedlen til specialhjørner i det lokale byggemarked.

Tilbyder Marley udvendige eller indvendige hjørner med forskellige grader til f.eks. karnapper, kviste eller ottekantede haveskure?

Specialhjørner med forskellige grader (< 90°) fås til alle Marleys tagrender. Der kan også tages højde for taghældningens vinkel.

Kan jeg selv lave specialhjørner ved at skære i gering og lime tagrenden?

Det vil ikke holde, og efter kort tid vil limningen bryde sammen. Det er derfor, vi svejser specialhjørnerne.

Kan jeg aflime en kasse- eller duplexrende?

Nej, limningen er en "kold svejsning" og kan ikke længere fjernes. Den kan kun adskilles mekanisk ved at save den af.

Hvad bruges renseren til, når man limer duplex- og boksrenden?

Rensemidlet bruges ikke til at fjerne snavs, men til at gøre overfladerne, der skal limes, fri for fedt. Så kan tagrendeklæberen bedre trænge ind i plasten og opnå en optimal klæbning (koldsvejsning) af tagrenden og tilslutningsskallen.

Op til hvilken minimumstemperatur kan eller må PVC-specialklæberen anvendes?

Må ikke anvendes under +5°C.

Skal den halvcirkelformede tagrende limes?

Den halvcirkelformede tagrende er et rent plug-in-system og må ikke limes. Hvis den blev limet, ville der ikke være nogen kontrolleret lineær ekspansion og derfor ingen deformation eller lignende.

Er der en reduktion for nedløbsrør til tagrender?

Nej, størrelsen på nedløbsrørene afhænger, ligesom størrelsen på tagrenden, af tagarealet, så det er ikke nødvendigt at reducere eller forlænge et nedløbsrør.

Kan Marley-tagrender males?

Ja, tagrenderne kan males med fx Dulux Seidencolor eller Glanzcolor. Det er nødvendigt at grunde på forhånd. Malingsproducentens anbefalinger skal følges. Spar dig selv for dette tidskrævende arbejde, og køb Marley-tagrender i specialfarver.

Et stik til metalrenden har for meget slør eller kan ikke lukkes. Hvad kan man gøre?

Det z-formede beslag kan bøjes.

Smart & grøn vandingsteknologi

Hvis Hunter X-Core vandingscomputeren ikke fungerer, kan du finde mulige årsager og løsninger her.

Alle mulige funktionsfejl, årsager og løsninger kan findes her.

Geardrevne sprinklere og sprøjtesprinklere: Hvad betyder firkanten og trekanten, når de angiver nedbør?

Symbolerne kaldes firkant og trekant. De beskriver nedbørsmængden i mm/t, når sprinklerne er arrangeret som en firkant eller trekant, med en sprinkler placeret i hvert hjørne. Det klassiske firkantede mønster er relevant for private haver, mens det trekantede mønster hovedsageligt bruges i landbruget.

Hvordan ved jeg, hvilken af de to Marley-sprinklere jeg skal bruge?

Marley smart&green vandingsteknologi tilbyder dig Hunter® PGJ geared pop-up sprinkler og Hunter® sprøjtesprinkler. Gearede sprinklere bruges i områder, hvor sprinklerafstand på 8 x 8 meter og større er mulig. Sprøjtesprinklere med en fast sektor bruges på tilsvarende mindre områder. Sprinklerafstanden mellem tandhjulssprinklere bør være mellem 8 og 12 meter. Sprinklerafstanden mellem sprøjtesprinklere bør være mellem 3 og 5 meter. Ved at opretholde disse afstande skabes den nødvendige overlapning af sprinklerkredsløbene for at sikre en jævn vandfordeling. Der bør ikke anvendes forskellige sprinklertyper inden for samme område.

Hvad er magnetventilens flowregulering til?

Flowreguleringen kan bruges til at udligne trykforskellen mellem vandets indløb og udløb. Det gør det muligt for membranen at lukke ordentligt, når ventilen slukkes, og forhindrer vandet i at løbe unødigt ud i det næste rør.

HC Water Computer: Hvad sker der, hvis der er en lækage i mit installerede rør, eller vandet ikke kan strømme ordentligt?

HC Water Computer 601i-E har en funktion, der genkender forkert vandgennemstrømning og informerer dig om denne fejl via appen.

HC Water Computer: Hvordan kan jeg se, om et lagt kabel er defekt?

HC Water Computer 601i-E har en detekteringsfunktion. Så snart strømmen afviger, informerer appen dig om denne fejl.

X-Core vandcomputer: Der nævnes tre programmer i betjeningsvejledningen. Hvordan fungerer de?

Med X-Core vandingscomputeren har du mulighed for at indstille dine egne tre programmer med hensyn til starttidspunkt, varighed og dage. Det giver mening at definere vandingszonerne i forhold til planternes behov. Derefter indstiller du de tre programmer, f.eks. A til græsplænen, B til plantebedet og C til dit grøntsags- og urtehjørne. På den måde vandes planterne efter deres behov. Det tilsvarende program tildeles derefter magnetventilen via computerprogrammeringen.

Hvordan kan jeg bestemme vandmængden i mit rør?

 1. Skru helt op for vandhanen eller pumpen på dit system.
 2. Mål tiden, indtil spanden er fyldt med 10 liter.
 3. Brug disse værdier til at bestemme dit systems output i liter/min.
 4. Tommelfingerregel: Jo hurtigere spanden fyldes, jo flere sprinklere kan betjenes samtidigt.
 5. Læg vandbehovet sammen for de planlagte sprinklere (se driftsdata for de respektive elementer). Hvis det samlede vandbehov er lig med eller mindre end dit systems ydelse, kan du betjene alle sprinklerne samtidigt på en vandingskreds.
 6. Ellers er det tilrådeligt at oprette flere separate vandingskredsløb og åbne eller lukke dem individuelt efter behov ved hjælp af stophaner eller automatisk med magnetventiler.

Vandet løber ud ved forbindelserne mellem sprinklerens tilslutningsled og sprinkleren eller magnetventilen og tilslutningsfittingen. Hvad kan jeg gøre ved det?

Hvis du har viklet teflonbånd rundt om gevindet, skal du fjerne det og vikle nyt teflonbånd mellem 10 og 15 gange rundt om gevindet. Dette skulle forsegle forbindelsen.

Hvordan planlægger jeg bedst mit nye havevandingssystem?

Du kan downloade en planlægningshjælp fra vores hjemmeside.

Hvilke lovkrav skal jeg overholde?

Spørg dine lokale myndigheder, om der kræves en tilladelse til at installere et vandingssystem, og hvilken type tilbagestrømningssikring der kræves i dit område.

Hvad er tilbagestrømningssikring, og hvorfor er det så vigtigt?

Tilbagestrømningssikringen sikrer, at der ikke kan strømme spildevand tilbage i bygningen fra kloaksystemet i tilfælde af tilbagestrømning. Denne beskyttelse er påkrævet ved lov og skal også tages i betragtning, når man vander haven.

Hvorfor aktiveres mine vandingszoner ikke på samme tid, selvom det samme starttidspunkt er gemt alle steder?

Hvis alle zoner eller magnetventiler blev aktiveret på samme tid, ville vandtrykket falde betydeligt og kunne derfor føre til begrænset funktion af dit system. Af denne grund aktiveres alle segmenter efter hinanden. Tidsforskydningen afhænger af den respektive vandingsvarighed.

Dræning af huset

Et gulvafløb blev installeret for dybt under råhuskonstruktionsfasen. Højden på den fastgørelse, der hører til gulvafløbet, er ikke tilstrækkelig. Er det muligt at montere to forlængere oven på hinanden for at opnå den nødvendige højde?

Nej, du kan kun montere én forlænger, det er ikke muligt at hæve den yderligere. Gulvafløbet skal placeres højere, der er ingen anden mulighed.

Vandet står på et afløb og løber meget langsomt. Hvis du fjerner indsatsen/låget, løber vandet væk med det samme. Hvad kan årsagen være?

Årsagen er manglende ventilation i den pågældende rørsektion. Luften kan kun vanskeligt eller slet ikke slippe ud. Hvis de lokale forhold tillader det, kan du skabe ekstra ventilation eller bore et 2-3 mm hul i midten af dækslet som en øjeblikkelig foranstaltning.

Skal en tilbageløbsventil vedligeholdes?

Ja, alle tilbageløbsventiler, uanset om de er enkle eller dobbelte, skal kontrolleres mindst en gang hvert halve år. I tilfælde af snavs og rester: Fjern dækslet, rengør delene, kontroller tætningerne, og udskift beskadigede dele. Vi anbefaler en komplet inspektion mindst hver 12. måned.

Kan HT-røret/ HT-bøjningen bruges til et centralt støvsugersystem?

Ja, men tætningerne skal udskiftes. Tætninger til undertryk kan fås hos de respektive leverandører af centralstøvsugersystemer.

Op til hvilken temperatur kan spildevandsrør belastes?

HT-rør er lavet af PP (polypropylen), denne plast er modstandsdygtig over for varmt vand op til 90°C. KG-rør er lavet af PVC (polyvinylchlorid) og er temperaturbestandige op til 60°C.

Kan HT-rør limes?

HT-rør er lavet af PP (polypropylen), og denne plast kan ikke limes permanent.

Til hvilket spildevand er tilbageløbsventilerne egnede?

De enkelte og dobbelte tilbageløbsventiler må kun installeres i rør med fækaliefrit spildevand.

Hvilke fordele giver Marleys rørbeluftere?

Marley rørbeluftere sikrer trykudligning i tilfælde af undertryk i spildevandsrørsystemet og forhindrer dermed, at vandlåse/lugtudskillere suges tomme. Når trykket er aftaget, er rørbelufteren lukket og forseglet. Ingen lugtgener! I et parcelhus skal der installeres mindst ét ventilationsrør over taget! Rørbelufteren erstatter ikke hovedventilationen over taget!

Hvilke spildevandsrør kan jeg lægge hvor?

KG-rør (basiskloakrør, farve orange) er kun godkendt til at blive lagt i jorden, den mindste diameter er DN 110. HT-rør (højtemperaturrør, farve grå) er kun godkendt til spildevandsrør i huset.

Ventilatorer (Premium)

Hvad skal man overveje, når man installerer ventilatorer med efterløb?

Det er ikke tilstrækkeligt kun at bruge et to-leder kabel, dvs. gennemgående strøm (L) og nulleder (N), for at udnytte efterløbsfunktionen. Der skal være mindst én koblingsstrøm (L1), én kontinuerlig strøm (L) til efterløb og en nulleder (N).

Jordforbindelse (jord) er ikke påkrævet for ventilatorerne.

Se altid ledningsdiagrammet i installationsvejledningen, der følger med hver ventilator.

Hvad betyder transport- eller køreafstand for ventilatorerne?

Afstanden fra det punkt, hvor luften suges ud, til det punkt, hvor luften blæses ud i det fri, kaldes transport- eller køreafstanden. Alle ventilatorer har en angivelse af transport- eller køreafstanden. Den må under ingen omstændigheder overskrides, da ventilatorernes ydeevne ellers vil blive kraftigt reduceret.

Kan P10 (MP 100 E) udstyres med et efterløb?

Ja, Marleys efterløbsrelæ CS3-1B skal installeres i strømforsyningen.

Kan premium-ventilatorerne (P10, P11 og P14) tilsluttes en timer?

Ja, timeren erstatter kontakten i dette tilfælde. P11- og P14-ventilatorerne skal tilsluttes med koblingsstrøm, kontinuerlig strøm og neutral leder.

Kan Marley-ventilatorerne betjenes med en lysdæmper for at reducere hastigheden?

Nej, der er ikke hastighedsstyring til ventilatorerne.

Kan premium-ventilatorerne (P10, P11 og P14) også skiftes med en trykknap?

Nej, der skal monteres en kontakt, ellers fungerer elektronikken ikke korrekt.

Hvordan kan jeg ændre effektniveauerne på P12 (MP 100 VFN)?

Knapperne "+" og "-" skal trykkes ned samtidigt i mindst 3 sekunder. Effektniveauet kan derefter ændres ved at trykke på knappen "+" eller "-".

Finder P12 en referenceværdi for rumfugtigheden, når den er tændt første gang?

Så snart du tænder for P12, kan den køre i op til en halv time, hvor referenceværdien for luftfugtigheden bestemmes. Derfor er det også vigtigt, at du venter, til ventilatoren er slukket, og først derefter indstiller hastigheden!

Hvordan kan man nulstille referenceværdien for rumfugtighed på P12?

For at nulstille P12 skal du slukke for den i ca. 45 minutter.

P11-ventilatoren (MP 100 S) kører hele tiden og kan ikke slukkes. Er det normalt?

Ja, P11-ventilatoren er en kontinuerlig løber, der kører 24 timer i døgnet uden afbrydelse. Dermed sørger den for grundventilation i henhold til DIN uanset bruger og transporterer på laveste niveau 10 m³/t luft med et strømforbrug på kun ca. 1,1 watt.

Selvom jeg har tilsluttet alle tre kabler (blå, sort og grøn/gul), kører efterløbet ikke. Er apparatet defekt?

Nej, apparatet er ikke defekt, bortset fra farverne på kablerne, du skal bruge mindst et 4-ledet kabel. Den kontinuerlige strøm er forbundet til klemme L, koblingsstrømmen til klemme L1 (eller SWL/TS/T) og nullederen til klemme N. Jord er ikke påkrævet. Jordforbindelse er ikke påkrævet.

Kan ventilatorernes hastighed reduceres?

Vi anbefaler ikke hastighedsregulering, da ventilatorernes ydeevne vil blive kraftigt reduceret.

Kan diameteren på ventilatorens udstødningskanal reduceres, f.eks. fra DN 100 til DN 75?

Det anbefales ikke, da rørmodstanden øges betydeligt. Udsugningskanalen skal altid have samme diameter som ventilatoren.

Kan jeg også installere enheden udendørs?

Nej. Marley-ventilatorer er kun designet til indendørs brug.

Hvad er den maksimale temperatur på udblæsningsluften?

Den maksimale temperatur for ventilatorerne er 40°C. Ventilatorerne er designet til opholdsrum og må ikke installeres i ovne eller saunakabiner.

Hvad er det mindste antal kerner, kablerne skal have? Hvordan tilsluttes ventilatorerne?

Hver ventilator leveres med et tilslutningsdiagram, som også specificerer kabeltværsnittet og antallet af kabler. Til en simpel ventilator med afbryder og uden efterløb skal der bruges mindst to tilslutningskabler (jævnstrøm L og nulleder N). Til en ventilator med afbryder og efterløb skal der bruges mindst tre tilslutningskabler (koblingsstrøm L1, kontinuerlig strøm L og nulleder N).

Jordforbindelse er ikke påkrævet for ventilatorerne.

Bemærk venligst: Tilslutningen skal udføres af en specialist.

Hvilken luftfugtighed skal P14 indstilles til?

Brug denne tabel som vejledning, eller indstil P14's luftfugtighedstærskelværdi til det niveau, der passer bedst til dig og din boligsituation.

Rum
Optimal
temperatur
Optimal
luftfugtighed
Badeværelse 20 - 23 °C 50 - 70 %
Børneværelse 20 - 23 °C 40 - 60 %
Opholdsstuer og
arbejdsrum
20 - 23 °C 40 - 60 %
Køkken 18 - 20 °C 50 - 60 %
Soveværelse 17 - 20 °C 40 - 60 %
Gang 15 - 18 °C 40 - 60 %
Kælder 10 - 15 °C 50 - 65 %

Hvilke indstillingsmuligheder har P14?

Du kan vælge mellem følgende indstillinger under installation og drift:
 1. Efterløb fra 0-20 minutter
 2. Stop efter ventilationsstød
 3. Stop efter stødventilation og efterløb
 4. Skift til basisventilation efter stødventilation
 5. Efter chokventilation og efterløb og derefter skift til basisventilation
 6. Udløs automatisk chokventilation mellem 40-95% justerbar fugtighedstærskel.
 7. Automatisk drift via automatisk fugtighedsregulering eller manuel drift via kontakt

Klassiske ventilatorer

Hvad skal man overveje, når man installerer ventilatorer med overløb?

Det er ikke tilstrækkeligt kun at bruge et to-leder kabel, dvs. en gennemgående strømleder (L) og en nulleder (N), for at udnytte efterløbsfunktionen. Der skal være mindst én koblingsstrøm (L1), én kontinuerlig strøm (L) til efterløb og en nulleder (N).

Jordforbindelse (jord) er ikke påkrævet for ventilatorerne.

Se altid ledningsdiagrammet i installationsvejledningen, der følger med hver ventilator.

Hvad betyder transport- eller køreafstand for ventilatorerne?

Afstanden fra det punkt, hvor luften suges ud, til det punkt, hvor luften blæses ud i det fri, kaldes transport- eller køreafstanden. Alle ventilatorer har en angivelse af transport- eller køreafstanden. Den må under ingen omstændigheder overskrides, da ventilatorernes ydeevne ellers vil blive kraftigt reduceret.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31) tilsluttes en timer?

Ja, timeren erstatter kontakten i dette tilfælde.

Kan Marley-ventilatorerne betjenes med en lysdæmper for at reducere hastigheden?

Nej, der er ikke hastighedsstyring til ventilatorerne. Kun med P11 og P14 kan hastigheden indstilles på ventilatoren. Designet af en lysdæmper er ikke egnet til hastighedsregulering.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31) også tændes og slukkes med en trykknap?

Nej, der skal monteres en kontakt, ellers fungerer elektronikken ikke korrekt.

Kan Classic-ventilatorerne (C11, C21 og C31) også drives uden efterløb?

Ja, det eneste, du skal bruge, er en koblingsstrøm og en nulleder, og den lille røde kontakt på printkortet skal stå på "off".

Hvor er kontraklappen på Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31)?

Ventilatorerne har en gennemsigtig tætningsfilm på bagsiden, som kan sammenlignes med funktionen af en kontraklap.

Hvad betyder terminalbetegnelserne ACL, T og ACN for Classic-ventilatorerne (C11, C12, C21 og C31)?

ACL = kontinuerlig strøm, T = koblingsstrøm og ACN = neutral leder. Den tilsvarende strøm skal være til stede på alle klemmer, hvis ventilatoren betjenes med kontakt og efterløb.

Hvordan skifter C11 (MC 100 VN) over til efterløb?

Den lille røde kontakt på printkortet skal stå på "on". Desuden skal ventilatoren forsynes med kontinuerlig strøm, koblingsstrøm og neutral leder.

Selvom jeg har tilsluttet alle tre kabler (blå, sort og grøn/gul), kører efterløbet ikke. Er enheden defekt?

Nej, apparatet er ikke defekt, bortset fra farverne på kablerne skal du bruge mindst et 4-ledet kabel. Den kontinuerlige strøm er forbundet til klemme L, koblingsstrømmen til klemme L1 (eller SWL/TS/T) og nullederen til klemme N. Jord er ikke påkrævet. Jordforbindelse er ikke påkrævet.

Kan ventilatorernes hastighed reduceres?

Vi anbefaler ikke hastighedsregulering, da ventilatorernes ydeevne reduceres kraftigt.

Kan diameteren på ventilatorens udstødningskanal reduceres, f.eks. fra DN 100 til DN 75?

Det anbefales ikke, da rørmodstanden øges betydeligt. Udsugningskanalen skal altid have samme diameter som ventilatoren.

Kan jeg også installere enheden udendørs?

Nej. Marley-ventilatorer er kun designet til indendørs brug.

Hvad er den maksimale temperatur på udblæsningsluften?

Den maksimale temperatur for ventilatorerne er 40°C. Ventilatorerne er designet til opholdsrum og må ikke installeres i ovne eller saunakabiner.

Hvad er det mindste antal kerner, kablerne skal have? Hvordan tilsluttes ventilatorerne?

Hver ventilator leveres med et tilslutningsdiagram, som også specificerer kabeltværsnittet og antallet af kabler. Til en simpel ventilator med afbryder og uden efterløb skal der bruges mindst to tilslutningskabler (jævnstrøm L og nulleder N). Til en ventilator med afbryder og efterløb skal der bruges mindst tre tilslutningskabler (koblingsstrøm L1, kontinuerlig strøm L og nulleder N). Jordforbindelse er ikke påkrævet for ventilatorerne.

Bemærk venligst: Tilslutningen skal udføres af en specialist.