Gå til indhold

Håndtering af vand

Effektiv og bæredygtig

Dit bidrag til at beskytte miljøet

De seneste års tørre somre har gjort det imponerende klart, hvor værdifuldt vand er til husholdnings- og havebrug. Brug af regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner kan yde et væsentligt bidrag til at reducere forbruget af dyrt behandlet drikkevand. Regnvand, der bruges til havevanding, sikrer, at planterne trives og blomstrer på trods af et minimalt vandforbrug fra vandrøret, og det ledes derefter ned i grundvandet.Marley plasttagrender er ideelle til opsamling af regnvand, fordi de i forhold til tagrender af f.eks. zink ikke afgiver noget perkolat til vandet. Desuden har PVC en god økobalance i forhold til andre plastmaterialer og metal og er derfor det økologiske alternativ. Marleys tagrender er delvist fremstillet af genbrugsmaterialer, som akkumuleres under produktionen hos Marley. Den permanent glatte og hygiejniske overflade hjælper med at dræne rent vand hurtigt og sikkert fra taget, og med Marleys vandhåndtering kan du erstatte drikkevand med regnvand og spare op til 50 % af drikkevandsforbruget.

  • Bespar penge og handl økologisk på samme tid
  • Udnyt en konstant god vandkvalitet
  • Bevarelse af værdifulde grundvandsreserver
  • Minimering af den energi, der kræves til drikkevandsbehandling
  • Aflastning af offentlige kloaknet og rensningsanlæg